Artist Impressions en plattegrond

Artist Impressions en plattegrond
fileitem Gevel noordzijde
fileitem Gevel zuidzijde
fileitem doorsneden en aanzichten
fileitem Plattegrond

Foto archief

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
fileitem Eerste klassefoto uit 1923
fileitem De kleuterschool in de tuin van de pastorie
fileitem
fileitem Links de oude lagere school. In het midden de tram van de lijn Venlo-Beringe. Rechts de kerk en de pastorie en de ‘Meulen van Holten’. In de oorlogsjaren worden kerk en pastorie zwaar beschadigd. Schilderij Lei Steeghs. Meer op de facebook-pagina
fileitem Intergraal overleg tussen projectgroep, de wieksjlaag en de architecten. Daarna gaat de hele groep de school bezichtigen.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

Nieuwsbrief ontvangen per mail

Project Brede School Beringe


Het TV verslag van de visionaire tour van maandag 26 augustus gemaakt door omroep P&M