Schoolplan

In het schoolplan beschrijven we de doelstellingen en acties voor de periode 2019-2023. Uitgangspunten hiervoor zijn de missie en visie van BS Onder de linden en het strategisch beleidsplan 2019-2023 van onze Stichting Prisma.