Verkeer

Onze school krijgen de kinderen verkeerseducatie. In elke groep wordt er aandacht besteed aan veiligheid in het algemeen en aan verkeer in het bijzonder. Dit gebeurt aan de hand van verkeersfolders die er per bouw anders uit kunnen zien. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het plaatselijk verkeersexamen van 3VO.Het afgelopen jaar zijn alle leerlingen geslaagd voor hun verkeersdiploma.In het algemeen bespreken we de verkeersonveilige situaties in de directe omgeving van de school. Deze onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de kermis.

Onze school is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk: het Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL).De school laat met het LVL zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid van onze kinderen door het toepassen van activerende werkvormen, aandacht voor de school-thuisroute en inrichting van de directe schoolomgeving. Hiervoor wordt jaarlijks een plan opgesteld en om de 4 jaar vindt er een inspectie plaats.De ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun kind(eren) veilig op school komt (komen).In voortdurend overleg met gemeente, dorpsoverleg, politie, school en de verkeerscoördinator trachten we het voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken.

Rianne Hendrix en Sem Bos hebben op onze school de taak van verkeerscoördinator.