Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Visie

Ieder kind zijn eigen toekomst!

Het kind staat centraal
Daarvoor moeten we het kind goed in beeld brengen, dat doen we d.m.v. kind-coach gesprekken, ouder-kind gesprekken waarvoor we “de hand” (waar wil ik naar toe, waar ben ik goed in, waar word ik gelukkig van, waarin wil ik nog groeien, wie kan mij hierbij begeleiden) gebruiken. We vergelijken de ontwikkeling van kinderen met zichzelf en niet met gemiddelden (formatief). We denken bij onze kinderen in kansen en mogelijkheden.

Ons onderwijs
Ons onderwijs is doelgericht, thematisch en we gebruiken methodes als bron en niet als doel. We werken intensief samen binnen clusters, maar ook tussen de clusters zijn er geen “schotten”. Verder zoeken we aansluiting bij onze partners van Hoera en het VO om een doorgaande leer- en ontwikkellijn van 0-14 jaar te realiseren.

Rijke leeromgeving
Ons schoolgebouw is uitnodigend, zet aan tot creativiteit en is geschikt voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Het themagericht onderwijs is visueel herkenbaar. We zoeken verbinding met onze omgeving (kind-partners, buurtplatform, verenigingen, andere Prismascholen etc.)

Het team
Ons team heeft een coachende/begeleidende rol, we spreken dezelfde taal en wij leren met en van elkaar. We gebruiken elkaars expertise en delen kennis.

Kernwaarden
Aan de basis van dit alles staan onze kernwaarden: vertrouwen, bevlogenheid, eigenaarschap ondernemerschap en vrijheid (in gebondenheid). Deze kernwaarden zijn leidend in de manier van onderwijzen, communiceren, overleggen, ontwikkelen etc.

Zo’n school willen wij zijn/worden om zo de ideale omgeving te creëren om ieder kind zijn eigen toekomst te geven.