Ziekmelding / verlof

Verlof:

Verlof nodig i.v.m. een bijzondere gebeurtenis? Wilt U bijzonder verlof aanvragen, haal dan een formulier op school (directiekamer) en lever dit in bij Mark van Sas.

Geef a.u.b. bij de opmerkingen aan waarom u gebruik maakt van deze brief. Het is mogelijk dat wij bij twijfel nog altijd met u contact opnemen.

Bij het beslissen of verlof wel of niet wordt toegekend wordt gebruik gemaakt van de landelijke wet- en regelgeving. Indien een afwijzing van een verlofaanvraag wordt genegeerd wordt dit geregistreerd als ongeoorlofd verlof en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas. 

Ziek:

Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dit kan ook via ISY. Wilt u a.u.b. ook doorgeven als uw kind medicijnen gebruikt, aangezien dit van invloed kan zijn op het leerproces e.d.