Ziekmelding / verlof

Verlof:

Verlof nodig i.v.m. een bijzondere gebeurtenis? Wilt U bijzonder verlof aanvragen, haal dan een formulier op school (directiekamer) en lever dit in bij Mark van Sas.

Geef a.u.b. bij de opmerkingen aan waarom u gebruik maakt van deze brief. Het is mogelijk dat wij bij twijfel nog altijd met u contact opnemen.

Bij het beslissen of verlof wel of niet wordt toegekend wordt gebruik gemaakt van de landelijke wet- en regelgeving. Indien een afwijzing van een verlofaanvraag wordt genegeerd wordt dit geregistreerd als ongeoorlofd verlof en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas. 

Ziek:

Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dit kan ook via ISY. Wilt u a.u.b. ook doorgeven als uw kind medicijnen gebruikt, aangezien dit van invloed kan zijn op het leerproces e.d.

Indien de medicatie op school moet worden verstrekt of toegediend dient daarvoor eerst een toestemmingsverklaring door de ouder(s) voor worden ingevuld en ondertekend.