Ouderraad

Het doel van de Ouderraad is het aansturen en organiseren van activiteiten met de hulp en inzet van ouders. Over het algemeen kun je wel stellen: ouders zijn in de school niet meer weg te denken. Elke school in Nederland maakt gebruik van diensten van ouders om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Het gaat dan onder andere om ondersteunende diensten bij feesten als Kerstmis, Sinterklaas, carnaval, schoolfotograaf, kinderboeken week, voorleesontbijt, koningsspelen, Pasen en schooljaar afsluitingsactiviteiten (mede)organiseren en begeleiden bij excursies.

Met beperkte financiële middelen worden deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door een vrijwillige ouderbijdrage (€ 17,50 per kind).

Als taken van de ouderraad kunnen worden genoemd:

  • Het in overleg met de schoolleiding en leraren verlenen van medewerking aan buitenschoolse activiteiten.
  • In overleg met het bevoegd gezag/de schoolleiding zelfstandig organiseren van activiteiten en het beleggen van bijeenkomsten.
  • Het functioneren als algemene overlegplaats voor zaken die alle ouders aangaan.
  • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR. Vooral over die aangelegenheden die ouders in het bijzonder aangaan.

 

Van elke activiteit waarbij we hulp van ouders nodig hebben plaatsen we geruime tijd voor de

activiteit plaats zal vinden een oproep op ISY. Mocht u interesse hebben om de ouderraad te komen versterken dan bent u altijd welkom om aan te sluiten tijdens een vergadering. U hoeft nooit alleen een activiteit te organiseren, dit doen we altijd samen met een paar leden van de ouderraad en een leerkracht van school. Eén keer in de twee maanden komt de ouderraad bij elkaar om alles door te spreken.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de ouderraad dan kunt u altijd contact opnemen door een mail te sturen naar or@bsodl.nl of spreek één van ouderraadleden aan.

De leden van de ouderraad zijn:

Patricia van den Dungen
Noortje van Heugten
Jill Cuijpers
Monique Nouwen
Janine van Helden
Wendy Reinders
Anne Nijssen
Jacqueline Lenders
Anke Bos
Priscilla van Dorst
Tamara Minten
Lotti Koopmans