Vakantierooster

Eerste schooldag           maandag 5 september 2022
Herfstvakantie               maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober
Sinterklaas                       dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie                 maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Carnavalsvakantie         maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasmaandag                 maandag 10 april 2023
Mei vakantie                   maandag 24 april 2023 tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag            donderdag 18 mei 2023 tot en met vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag          maandag 29 mei 2023
Zomervakantie               maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023

Studiedagen
Woensdag 28 september
Vrijdag 7 oktober
Donderdag 12 januari
Maandag 6 maart
Dinsdag 30 mei
Vrijdag 30 juni, vanaf 12 uur
Vrijdag 14 juli, vanaf 12 uur